Основни принципи за гарантиране на
висококачествен продукт

Качествен контрол на суровините във всяка фаза на производство:

  • Закупуване на мед единствено от надеждни доставчици – проверени пчелари.
  • Вземане на проби от пчеларя, преди закупуване на меда от всяка една тенекия. Запечатване на всяка тенекия до доставката на партидата в склада на Роял Бийс.
  • Закупуване само на одобрените партиди, отговарящи на качествените изисквания.

Гарантирано качество на крайния продукт, чрез следните стандарти:

  • Разпоредбите на ЕС (Директива на Съвета 2001/110/ЕО);
  • Качеството на всяка партида готови продуктите се потвърждават от международна независима лаборатория, специализирана в контрола на качеството на меда – Intertek и/или QSI Бремен, Германия

Минимизиране на риска на етап закупуване на мед:

  • Проверка на физикохимичните параметри
  • Проверка за антибиотици и остатъци от ветеринарно-медицински препарати.