1.100% чисти и натурални продукти

2.Висок стандарт за качествен контнрол във всички фази на производство

3.Преработка в нашето модерно предприятие спрямо всички международни изисквания

4.Гъвкав и бърз сухопътен, въздушен или морски транспорт до всяка точка на света

ИСТИНСКИ ПЧЕЛЕН МЕД

ОТ БЪЛГАРСКИ ПЧЕЛНИ ФЕРМИ